savunma depo öne çıkan

Savunma Sanayi Depolama Sistemleri

Savunma sanayi depolama sistemleri, genellikle ulusal güvenlik için gerekli savunma araç ve gereçlerinin üretimi ve hizmet sunumu ile ilgili endüstriyel iş ortamını içeren bir sektördür. Silah ve askeri teknolojinin üretimi ve satışından sorumlu bir endüstridir. 

Savunma sanayi ürünleri arasında silahlar, topçu silahları, mühimmat, füzeler, askeri uçaklar, askeri araçlar, gemiler, elektronik sistemler, gece görüş ekipmanı, holografik silah nişangahları, lazerli uzaklık ölçerler, lazer nişangahları, el bombaları, mayınlar vb. sayılabilir.

Bulunduğumuz coğrafyada savunma ve dayanıklılık ifadeleri güç unsurunun birer göstergesidir. Savunma sektöründe otomatik, yarı otomatik veya manuel depolama sistemlerinin kullanılması, sektörün ihtiyaçlarına en verimli çözümü sunarken aynı zamanda raf sistemlerinin sağladığı yenilikçi yaklaşım ve bu avantajların; depo yönetimi yazılım sistemlerine entegre ekipmanlarının otomatik depolama sistemi topolojisine dahil olmasını mümkün kılar.

Savunma Sanayi Depolama Sistemleri Özellikleri

Savunma sanayi depolama sistemleri, firmaların üretim hatlarını desteklemek için hammadde ve yedek parçaların saklanması, stokların kontrolü ve üretim tesislerinden gelen mamullerin muhafazası amacıyla ortaya çıkan depolama, sanayinin gelişmesiyle birlikte gerek kapsam ve amaç, gerekse uygulama açısından değişmiş ve gelişmiştir. Üretim sürecinde yaşayacakları aksaklıkları en düşük seviyeye indirmek, hammadde ve mamul ürünlerin akışını sorunsuz sağlamak, zaman kaybını ve bundan kaynaklanacak zararları yok etmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Depolama işlemlerinden elde edilecek faydayı artırmak için; seçilecek depo raf sisteminin iyi tanınması, depo tasarımının en uygun şekilde yapılması, depolama politikası ve yöntemlerinin doğru olarak seçilmesi ve hangi ürünlerin nasıl depolanacağının kararının önceden belirlenmesi gerekmektedir. Sektörün ihtiyacına yönelik hazırlanacak depo raf sistemi tasarımı; minimum alanda maksimum stoklama imkânı, ürünlere yüksek erişim hızı ve en önemlisi savunma sanayinin narin ve nadir ürünleri için sağlanacak yüksek seviyedeki sağlamlık ve koruyuculuk özelliği sunmalıdır.

Savunma sanayi sektöründe gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan hassas bilgiler, bilgi gizliliği kapsamında kısıtlı olarak paylaşılmaktadır.