İnsan Kaynakları

İnsana Değer, Geleceğe Değer

“Başarmak beraber istemektir” felsefesi tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımıza
ilham veriyor. ÜÇGE olarak, insanı merkeze alarak çalışan deneyimine odaklanıyor;
yenilik, çağdaşlık, eşitlik, dayanışma, yaşam boyu gelişim değerlerinin üzerine inşa
ettiğimiz insan kaynakları uygulamaları ile hareket ediyoruz.

Hedefimiz;

Fark yaratan, yetkin ​ve nitelikli işgücünü istihdam etmek,
Mevcut çalışanların yetenek ve becerilerini geliştirerek kişisel ve profesyonel potansiyellerini arttırmak,
Proaktif, şeffaf ve sonuç odaklı bir bakış açısı kazandırmak,
Mutlu çalışma ortamında motivasyonu yüksek,şirketimizin büyüme ve karlılığına katkı sağlayan İnsan Kaynağı oluşturmak.

ÜÇGE DRS ekibinin bir parçası olmak için;

insan-kaynakları- görsel