içine girilebilir öne çıkan

İçine Girilebilir Depo Raf Sistemleri

İçine girilebilir depo raf sistemleri, ebat olarak aynı paletlerin, katlarda üst-üste ve derinlemesine arka-arkaya konularak, istifleme makinesi ile boşluk bırakmaksızın depolanmasıyla oluşan manuel depolama sistemidir.

Daha çok aynı ebat ve aynı cins ürünlerin, ilk giren son çıkar (LIFO) sistemine uygun olarak depolanmasında kullanılır ve amaç alanda maksimum depolama kapasitesine ulaşılmasıdır.

Soğuk hava depoları, hammadde ve yarı mamul ürün depoları, üretim tesislerinde vb. Ürün sirkülasyonu düşük, çeşitliliğin az olduğu işletmelerde daha sık olarak tercih edilir. Depolama alanının yaklaşık %85’i kullanılır. Alandan maksimum fayda sağlarlar.

Bu sistem blok (modüllerde tek çeşit) şeklinde depolama yapıldığında, sezonluk ürünlerin depolanması istendiğinde, hammadde ve yarı mamullerin depolanması gibi durumlarda çok verimli kullanılmaktadır.

Sistemle ilgili öncelikle palet ölçüleri, palet yükseklikleri, palet ağırlıkları belirlenmeli, sonrasında proje aşamasına geçilmelidir. Deponun yüksekliğine göre kat sayısı belirlenir. Depo içi operasyon dikkate alınarak ürün çeşitliliği, ürün bazında palet sayıları belirlendikten sonra, modüllerin derinliklerine karar verilir. Bu konuda karar verilirken depo alanının verimli kullanılması da dikkate alınması gereken başka bir detaydır.

İçine Girilebilir Depo Raf Sistemi Avantajları Nelerdir?

  • İçine girilebilir depo raf sistemleri, modüllerdeki paletler, katlarda sağ ve solda olmak üzere yerleştirilen galvaniz palet sacları üzerine yerleştirilir.
  • Proje hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de palet yüksekliği ne olursa olsun, içeriye istifleme cihazının girmesi gerektiğinden ilk kat yüksekliğinin cihaz girişine uygun olacak şekilde olması gerekmektedir. Bu ölçünün altında bir uygulama yapıldığında içeriye forklift vb. araçların girişlerinde sıkıntılar yaşanabilir. Ayrıca forklift kılavuz rayları arasında kalan  açıklıkta, istifleme cihazının hareket edebilmesi gerekmektedir. Bu konuda proje aşamasında görüşülmelidir.
  • Sistemin içerisine forklift girişi söz konusu olduğundan, konstrüksiyon birbirine sadece arka ve üst taraftan bağlanabilmektedir. Statik açıdan güvenli bir yapı elde etmek içinde, bu bağlantı noktaları ile ilgili hesapların yapılması ve kullanılacak ürünlerin ve montaj detaylarının belirlenmesi çok önemlidir.
  • Soğuk hava depolarında, alandaki hava sirkülasyonu ve soğutma cihazlarının önü kapanmayacak şekilde dizayn yapılması önemlidir.
  • Koridorlar içerisine forklift girişi ile ürünlerin alınması sağlandığından, bu alanda sistem birbirine bağlanamamaktadır. Bu da statik açıdan risk oluşturmaktadır. Bu riskin minimum seviyeye indirilmesi için sisteme üstten ve arka taraftan gerekli bağlantı elemanları konulmaktadır.

Drive in Raf Sistemi

İçine Girilebilir Depo Raf Sistemleri, Drive-in adıyla bilinen ürünlerin yığılma mantığıyla depolanmasında kullanılarak maksimum verimlilik sağlar. Bu sistem ile bir çok aynı özellikte benzer ürünü kolaylıkla depolamaya imkan sağlar.

Sistemde kullanılacak paletlerin kalitesinin europalet normlarında olması, ahşap kalitesinin mutlaka belirlenen kriterlere uyması, paletler üzerinden taşma olmaması, sistemin verimliliği ve operasyon açısından önemlidir. Eğer ürünler paletler üzerinden taşıyorsa ve geometrik olmayan bir yapıda yükleme şekli var ise, projelendirmede buna mutlaka dikkat edilmeli ve sipariş aşamasında bu verilere göre özel ürünler dizayn edilmelidir.

Projelendirmede modüller yan yana olarak sıralanır ve istifleme cihazı için gerekli koridor sayısı minimum seviyededir. İçine girilebilir depo raf sistemlerinde, modüllere yüklenen paletleri almak için, istif aracı derinlemesine modüllerin içerisine girerek işlemi gerçekleştirir.

Koridor içerisinde forklift hareketinin güvenli ve rahat sağlanması için kenarlarda kılavuz rayı bulunması gerekmektedir.