ODIS_SANAYI_1_38_11zon

ODİS Otomatik Dikey İstifleme Sistemi

Günümüz depolama anlayışı; alandan tasarruf etme, zaman ve maliyette en düşük olanaklarla en yüksek verimi sağlamayı amaçlar. Yenilikçi otomatik dikey depolama sistemlerinin kullandığı birbirinden farklı yenilikçi akıllı yaklaşımlar, çok ufak alanlarda çok yüksek hacimli depolama kapasitesi sağlamaktadır.

14 metrekarelik bir taban alanda, dikey istifleme teknolojisi tercihinde bulunan bir tesis, 840 metrekarelik dikey depolama hacmine sahip olur. Bunun yanı sıra, üretim hatlarına ve sevkiyat noktasına yönlendirilen yarı/tam mamul ürünlerdeki hareketin hızlanması, tüm operasyonel süreçlerin uzun yıllar kullanıma bağlı iyileştirilmesinde temeli oluşturmaktadır.

Perakende, e-ticaret, mağaza ve depolama sektöründe talebe yönelik kullanılabilme özelliği ile çok yönlü çözüme sahip ODİS, depo alanların yüksek teknolojili yapılara dönüşümüne büyük katkı sağlamaktadır. Birbirinden farklı olan ve farklı özellikleri olan modeller için son derece uygundur.

ODİS ile Depo Optimizasyonu ve Dikey İstifleme

Depo raflari ihtiyacınıza göre ve özelliklere göre enerji verimliliği sağlayarak enerji tasarrufu sağlar. Az yer kaplayarak istenilen şekilde muhafaza etmenize olanak tanır. İhtiyaca göre inovatif çözümler getiren ÜÇGE alt yapısındaki ürünler sahip oldukları endüstriyel depo raf sistemlerininde dahil olduğu teknolojiyle müşterilere en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlar. Depo kapasitesinin optimizasyonu sayesinde maliyet azaltmanıza olanak tanır.

ODİS’ e entegre çoğu MES/ERP sistemler ile hızlı entegrasyonu kurulabilen ODIS akıllı yazılım teknolojisi ile; raflardaki ürünlerin ağırlıklarının ölçülmesinden, son tüketim tarihine bağlı olarak ne kadar süre rafta kaldıklarının takibi ve stok adetlerinin hem fiziksel hem dijital olarak kıyaslanması özelliklerine sahiptir.

Depo için raf sisteminde iç yatırımlar genellikle şirketlerin üretim kısmına odaklanmakta ve bu sebepten dolayı lojistik süreçlerinin temel yönleri ihmal edilmektedir. Genellikle büyük şirketlerin depolarına bakıldığında ilk izlenim; alan kaybındaki fazlalık, yetersiz düzenleme ve doğru malzemeyi mümkün olan en kısa ve etkili şekilde bulmaya çalışan insan kaynağının verimsiz kullanıldığıdır. Depo raf modelleri, depo raf fiyatları uygulamaya göre farklılık göstermektedir. Fizibilite ve yerinde müşteri ziyaretleriyle tespit edilerek planlama yapılır.

Bir deponun en iyi şekilde düzenlenebilmesi için öncelikle, farklı malzeme türleri ve bu malzemelerin giriş-çıkış akışının detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Lift teknolojisinin kullanımının beraberinde getirdiği pek çok fayda sektörel sorunların çözümü için katkıda bulunmaktadır.

Dikey Lift Modülleri ile Verimlilikte Artış

  1. Statik sistemlerde %60, dinamik sistemlere göre %30’a varan verimlilik sağlar.
  2. Geliştirilmiş akıllı sipariş/malzeme toplama algoritması ile işinizi kolaylaştırır.
  3. Zeminden %90’a varan alan kazancı sağlar.
  4. İş güvenliğini sağlar.
  5. Ürüne kolay, güvenli ve hızlı erişimi sağlar.  SKU olarak toplama sağlar.
  6. Yüksek kapasiteli depolama sağlar.
  7. Toplama bölümüne getirilen ürünlerin hepsi ihtiyaç duyulan ürünler olur.
  8. Yerden tasarruf etmenizi sağlarken arıza tespit imkanı tanır.

Akıllı depolama sistemleri dikey lift modülleri genel olarak biri önde diğeri arkada olmak üzere iki depolama sütunu ve ortada her ikisine de hizmet veren bir asansörden oluşan dikey otomatik depolardır. Malzemeler, depolama sütunu yapısının ayrılmaz bir parçası olan raf rayların üzerinde desteklenen tepsiler içerisinde depolanmaktadır.

Doğru depolama yöntemi kullanılmadığı durumlarda uzun sürede en büyük depolarda dahi aşırı doluluk oluşmaktadır. Zemindeki kullanılabilir alanın artan maliyeti düşünüldüğünde, mevcut alanın daha etkili bir şekilde kullanılması anlamlı hale gelmektedir. Uygulanması gereken çözüm, depolama kapasitesini dikey yönde arttırmaktır. Ortalama tavan yüksekliği 7 ila 9 metre olan standart bir depo ile 15 metrekarelik taban alanına sahip olabilen tipik bir dikey lift modülü, 300 metrekareye denk gelecek ölçüde bir statik depo raf sistemleri ile aynı kapasitelere sahiptir.

Dikey karusellerin birim yükseklik ve birim yük kapasitesinin, liftlerin birim yükseklik ve birim yük kapasitesine yaklaşma kabiliyeti fazla değildir. Bu da Dikey Karusellerin sadece birkaç seçme uygulaması için uygun olmasına sebep olmaktadır. Lift teknolojisinin kullanımının beraberinde getirdiği pek çok fayda bulunmaktadır.

Tepsiler daha sonra otomatik olarak geri alınmakta ve talep üzerine alma/yükleme bölümü/bölümlerinde operatöre sunulmaktadır.  Dikey lift modülleri, lift ile karşılaştırıldığında aynı esneklik ve performansı sağlamayan dikey karuseller gibi diğer teknolojiler ile karıştırılmamalıdır.

Modüler Esneklik

Akıllı depolama sisteminde, modern dikey lift modülleri yapı olarak modülerdir; bu da bu modüllerin değişen durumlara gerektiği şekilde uyum sağlayabilmesi anlamına gelmektedir ve döner depolama sistemleridir. Depo lojistiğini kolaylaştıran inovatif bir çözümdür. Dikey depolama yükseklik birimi; toplam yüksekliği binanın tavan yüksekliğine göre ayarlanabilir, ilave veya farklı depolama ihtiyaçlarına yönelik olarak birime tepsi eklenip çıkarılabilmekte ve bazı gereken durumlarda birimin binanın diğer parçalarına ve hatta farklı bir binaya taşınabilmektedir.

Ayrıca 2 farklı ODİS depolama üniteleri arasında oluşturulan dinamik bir hat, iç malzeme tedarik kanalının geliştirilmesi konusunda eşsiz çözümlerden bir tanesidir.

Son yıllarda lojistik sektöründeki süreçler, hizmet verilen tüm endüstrilerde yeterli rekabet gücünün garanti edilebilmesi için giderek önem kazandı. Küresel ekonomik ve hammadde krizi yaşanan dönemler, tesislerin her bölümünde daha fazla verimliliğe ihtiyaç duyan operasyon yöneticileri, iç tedarik ve kaynak hareketleri süreçlerini yeniden değerlendirmesine sebep oldu. Mevcut depo kapasitesinin optimizasyonu sayesinde maliyet tasarrufu sağlar.

ODİS ile Malzeme Tedarik Otomasyonu

Dikey karusellerde tepsiler,  seçilen tepsinin hatvesine bağlı olarak sabit yüksekliklere yerleştirmekte ve bütün yük operatöre/operatörlere doğru tepsinin sunulması için dikey bir çember içinde kendi etrafında döndürülmektedir.

Malzemelerin İç Tedarik Verimliliği

Zamandan kazanç her işletme için önemli bir konudur. Geleneksel bir depoda, operatörlerin depo boyunca yürümesi, araç sürmesi, zor veya erişilmesi güç yerlerde depolanan doğru malzemeyi bulması, alması ve geri gelmesi beklenir. Bu süreci tanımlamak kadar uygulaması da zaman alıcı ve hata olasılığı çok yüksektir. Genellikle de kalifiye operatörlerin depo içerisinde dolaşmasını ve stok tutma birimini bulmasını gerektirir.

Dikey lift modülü ile bu işlemler son derece basitleşmektedir. Stok tutma birimleri kule içinde depolanır; operatörün/operatörlerin ihtiyacı olan tek şey ise kullanımı kolay operatör konsolunu kullanarak gerekli malzemeleri talep etmektir. Gereken stok tutma birimini içeren tepsi, operatöre sunulduktan sonra, malzemenin sadece gereken şekilde alınması/yüklenmesi gerekmektedir.

ERP/MES sistemi veya WMS depo yönetim yazılımı üzerinden komutları, direkt olarak dikey lift modülüne gönderebilme imkânı sağlaması, operatörün malzeme alma veya yükleme süreçlerinde hata yapma olasılığını önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca dikey lift birimlerinin, uygulama esnasında malzeme alımındaki hataları neredeyse sıfıra indirilmesini sağlayarak, farklı özellikleri barındıran malzeme alım yardımcısı ekipmanları ile de güçlendirmektedir.

Depolanan Malzemenin Güvenliği

Gerekli olan, maliyetli malzemelerin nasıl güvenli bir şekilde depolanacağı ile ilgilidir. Statik raf sistemlerinin yer aldığı geleneksel bir depoda böyle bir güvenli depolama neredeyse imkânsızdır. Dikey lift modülü sayesinde, otomatik bir kapı birim içinde depolanan malzemeye olası tüm fiziksel erişimi engeller. Bu fiziksel bariyere ek olarak ilgili birime ve hatta tepsilerin her birine, şifre politikaları ve kimlik okuyucu veya RFID işaret okuyucu gibi kullanıcı doğrulama cihazları vasıtası ile sadece seçilen operatörlerin erişimine izin verilmektedir.

Operatöre Giden Malzeme Kolaylığı

Operatörün açısından bakıldığında da sadece gerekli stok tutma birimine ulaşmak için depo içerisinde yürümek veya basamak/merdiven çıkmak zorunda olmaması büyük bir gelişmedir. Yaralanma riski azalan operatörün günlük mesaisi de fiziksel olarak daha zahmetsiz hale gelmektedir. İSG yönetmelikleri kapsamında en doğru çözümleri sunan ODIS dikey istifleme sistemi çözümü, çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini koruma başlığı altında tüm sorumlulukları yerine getirmektedir.

Depo İçerisindeki Zaman Yönetimi

Geleneksel yöntemdeki gibi operatör malzemeye ulaşmaya çalışmaz. ODIS ile malzeme operatöre ulaşır. En etkili entegre çözümler sayesinde dikey lift modülleri; depo veya üretim yazılımından gelen alma veya tekrar doldurma komutlarını, operatörün neredeyse hiçbir müdahalesi olmadan alabilmektedir.