otomotiv depo öne çıkan

Otomotiv Depo Raf Sistemi

Otomotiv depo raf sistemleri sektörü, ağırlıklı olarak yan sanayi parçaları üretildiği sürekli büyüme gösteren bir pazara sahiptir. Sektördeki birçok farklı tedarikçiden farklı tip ve miktarda ürün tedarik ederek üretim hattını zamanında ve eksiksiz olarak beslemek zorundadır.

Otomotiv sektörü gelişimi devam eden ve birçok sanayi dalıyla iç içe çalışan bir sektördür. Sektörde yer alan firmalar, küresel rekabet piyasasında rakiplerden farklılaşabilmek için etkin ve hızlı olmayı sağlayacak, ürünlerin özelliklerine göre en verimli depo tasarımlarına ihtiyaç duymaktadır. Sektörün ihtiyacına yönelik tasarlanan depolarda alan verimliliği ve lojistik yönetim kavramı ön planda tutulmalıdır.

Otomotiv Depo Sistemi Avantajları

Etkili depo tasarımı, şirket yöneticilerinin işletmeyi devamlı olarak gözetim altında tutmasını sağlamaktadır. Bu aşamada seçilen yanlış tasarım, gelecekte işletmeye büyük maliyetler getirecektir. Depolama tesisleri, üretim hatlarını desteklemek için hammadde ve yedek parçaların saklanması, stokların kontrolü ve üretim tesislerinden gelen mamullerin muhafazası için kullanılmaktadır. 

Otomotiv depo sisteminde depolamanın temel amacı, ürünlere zamanında ulaşmak ve fiziksel dağıtımın ekonomik güvenilirliğini sağlamaktadır. Çünkü mevcut depolama sistemi, istenilen zamanda ve gerekli olan miktardaki talebi karşılamaya imkan sunmalıdır.