lojistik depo öne çıkan

Lojistik Depo Raf Sistemleri

Lojistik Depo Raf Sistemlerinde, lojistik süreci başlangıçta sadece nakliye ve stok anlamına geliyordu. Zaman içerisinde ise hizmetlerin hepsini sağlayabilecek bir düzeye gelmiştir. Günümüzde lojistik sürecinin artan önemi ile birlikte insanların ilgisini çeken lojistiğin ifadesi kısaca; ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye etkin ve uygun akışını sağlamak için planlama, uygulama ve kontrol aşamalarının tamamıdır. Bu süreçler başarılı bir şekilde devreye alınırsa ve doğru teknoloji ile koordine edilirse, firmalara ülke sınırlarını aşarak globalde söz sahibi olma fırsatı sunmaktadır.

Lojistik Depo Raf Sistemleri Avantajları

Doğru lojistik sistemini geliştirmek ve rekabetçi küresel piyasada pazarlama işlevlerini yerine getirmek giderek daha zor hale gelmektedir. İşletmelerin, maliyetlerini minimize etmesi ve müşteri memnuniyetinin kazanılması için lojistik faaliyetler büyük öneme sahip olmaktadır. Lojistik sürecinin başlangıcındaki depolama, lojistiğin diğer aşamalarında büyük bir etkiye sahiptir. Depolama sürecinin başarı ile yönetilmesi halinde tüm lojistik süreçleri bu durumdan olumlu olarak etkilenecektir.

Depolama sistemlerinin doğru tespit edildiği, ürünlerin sistemsel şekilde takip altına alındığı ve farklı ürünlerin ne şekilde depolanacağı belirlendiği takdirde; siparişlerin toplanması, sevkiyatların hızlı yapılması ve bunun yanında envanter sayım işlemlerinin hata payı düşürülerek seri şekilde yürütülmesini sağlanacaktır.