sırt-sırta-depolama-sistemi-öneçikan

Sırt Sırta Depolama Sistemi

Sırt sırta depolama sistemi olarak çelik raf sistemleri birçok avantaja sahiptir. Bu raf sistemlerinde, raf ölçüleri müşterinin ihtiyacına göre hazırlanabilmektedir. Raf sisteminin ölçüleri, diğer raf sistemlerine de yapılan fizibilite çalışması sonrasında belli olup üretilmektedir. Paletlere direkt olarak ulaşımın sağlandığı, fifo çalışma prensibi ile kurgulanmış en ekonomik palet raf sistemidir. fifo nedir? FIFO ifadesinin İngilizce açılımı First İn First Out’tur. Bu ifadenin Türkçesi ‘İlk Giren İlk Çıkar’ anlamına gelmektedir. Palet raf sistemde kullanılacak palet ölçüsü, raf ölçüsü, ürün dahil palet yüksekliği, max. palet ağırlığına göre, proje yerleşimi ve ürün seçimi yapılmaktadır.

Kullanılacak istifleme cihazına göre uygun koridorlar projede bırakılmaktadır. Depo yüksekliği maksimum kullanılacak şekilde, en üst kattaki paleti alacak ve max ağırlığı bu yüksekliğe kaldırabilecek şekilde istifleme cihazı seçilmelidir. Diğer raf sistemlerine göre bu sistemde gerekli yerlere ve modül yüklerine uygun şekilde düşey ve yatay bağlantıların kullanılması gerekmektedir. çelik raf tablasında kullanılan çeliğin kalitesi, depo rafı olarak kullanılan rafların montajını dahi etkilemektedir. Bu depolama sisteminde paletleri taşıyan traversler, kat yüküne uygun olarak seçilir ve palet ölçüsüne göre raf ölçüleri ayarlanabilmektedir. Katlar arası mesafeleri sonradan kolaylıkla değiştirmek mümkündür. Kullanılan raf ayakları maksimum 2,5 mm kalınlığa kadar ulaşan pre galvaniz sacdan üretilmektedir. 

Çelik raf tablaları malzemenin ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. Malzemede kullanılacak elektrostatik toz boya farklı renklerde tercih edilmektedir. Traversler taşıyıcı ayaklara geçmeli olarak takılır. Traverslerin yerinden çıkmaması için emniyet pimleri kullanılmaktadır. İSG kurallarına uygun şekilde değişik aksesuarlar ve ürünler sisteme adapte edilebilmektedir. H travers, ara travers, stoper travers, ayak koruyucular, tel arka kafesler, koridor bağlantı elemanları, yük taşıma etiketleri vb. ürünler dahil edilebilir.

Sırt Sırta Depolama Sistemi Avantajları

Sırtsırta depolama raf sistemi tüm sektörlerde rahatlıkla uygulama yapılarak kullanılabilmektedir.
Bu sistem robotik sistemli depolar içinde uygun olup kullanılabilmektedir.
Sistemin dezavantajı, çalışmak için her raf sırası arasında koridor gerektiğinden, depo hacminin ciddi bir kısmı bu koridorlar için kullanılmaktadır.
Sistemde kullanılan taşıyıcı ayaklar, modüle gelen yüke ve depo yüksekliğine göre seçilmekte ve boyutları belirlenmektedir.
Palet dışındaki ürünlerin sistemde kullanılabilmesi için, özel taşıyıcı profiller, sacdan imal edilmiş tavalar ve ızgaralar traversler arasına konularak uygun yüzey oluşturulmaktadır.
Sistemde hem stoklama, hem de alt katlarda sipariş toplama gözleri oluşturulabilir.
Taşıyıcı ayaklar ve ağır tip çaprazlar yere kimyasal dübel ile sabitlenmektedir. Sistemin teraziye alınabilmesi içinde alt kısımda ayar plakaları kullanılmaktadır.

Sırt Sırta Depolama Sistemi Kullanım Alanları 

Zemin betonunun, sistem yüklü haldeyken etki edecek noktasal yüklere dayanıklı olarak imal edilmesi gerekmektedir. Zeminde eğimin mümkün olduğunca sıfıra yakın olması istenmektedir. Sistemdeki çiftli modüllerin ara mesafeleri, kullanılacak palet ölçüsüne ve paletten ürün taşması varsa buna bağlı olarak belirlenmektedir.

Katlarda paletlerin istifleme cihazı ile rahat alınabilmesi için, palet üstünde 150 mm çalışma boşluğu bırakılması uygun olacaktır. Depolarda raf sistemi, mümkün olduğunca sevkiyat rampalarına 90 derece dik olarak yerleştirilmelidir. Bu sayede depo kontrolü ve trafiği daha rahat gözlemlenebilir. Böylelikle ürün yerleştirme ve alma kolaylıkla yapılabilir. Binanın mimari yapısına göre bu yerleşim farklı şekillerde de olabilmektedir. Verimlilik ve depo kapasitesi burada her zaman ön planda olmalıdır. Raf sisteminde yan yana modül sayısı fazla olduğunda, belirlenen noktalardan tünel geçiş diye adlandırılan, alt rafların çıkarılarak ara geçişlerin sağlandığı yerler açılmalıdır. Bu durum sipariş toplama ve yangın mevzuatına göre zorunluluk arz etmektedir.

Sistemde koridor içlerinde ve koridor başlarındaki ayaklarda, istifleme cihazı çarpmasına karşı emniyet açısından ayak koruyucu konulması önemlidir. Projelendirmede, sevkiyat rampalarının ön kısmında ürün hazırlama ve elleçleme alanı bırakılması uygun olacaktır. Ayrıca depo içerisinde yer alan diğer bölümlerin (ofis, yemekhane, akü şarj istasyonları, wc vb.) ön kısımlarında, hem insan geçişi hem de istifleme cihazı geçişleri için uygun boşluklar bırakılmalıdır. Yangın geçiş kapıları ve noktaları da aynı şekilde buna uygun dizayn edilmelidir.

Depo mimarisinde yer alan kolon vb. yapılar mümkün olduğunca koridorlarda bulunmamalıdır. İş güvenliği ve depo içi trafik açısından önemlidir. Doğru bir yerleşim için kolonlar modül içerisine denk gelecek şekilde konumlanması önem arz etmektedir. ÜÇGE olarak kapınıza getirdiğimiz yüksek teknoloji ürünlerimiz ve daha fazlası için bizimle iletişime geçiniz.