Bilgi deposu

DEPONUZ SİZE YETİYOR MU?

Depo Performans Değerlendirme Yöntemleri​

Deponuzu planlarken ihtiyaçlarınızı doğru belirlemeniz performans değerlendirmenizi etkiler. 

 

Depo Performans Değerlendirme Yöntemleri

Deponuzu planlarken ihtiyaçlarınızı doğru belirlemeniz ya da kullana geldiğiniz deponuzun size gerçekten yetip yetmediğini görebilmeniz için herhangi bir sistemde de olduğu gibi sisteminizin yani bu durumda deponuzun performansını ölçümlendirebilmeniz gerekmektedir. Depolarda performans ölçümü idealde bir DYS (depo yönetim sistemi) tarafından takip edilmelidir, ancak DYS nin hangi ölçümleri yapacağına neyin önceliğine bakacağına karar vermesi için sizin ona değerleri doğru olarak tanıtmanız gerekmektedir.

Depolarda performans değerlendirmenin birkaç farklı tandans ta farklı yöntemleri vardır.

KLASİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Depolamada performans ölçümleri farklı şekillerde yapılmaktadır. En sık kullanılan, geleneksel ölçütler maliyet ve verimlilik ile ilgilidir. Depolama ve dağıtım fonksiyonları için, en üst seviyedeki performans ölçütleri aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Operasyon maliyetinin satışlara oranı:  depolama, dağıtım maliyetleri / satışlar

Operasyon verimliliği: hareket gören ürün / (kişi sayısı × saat)

 

FİNANS AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Finans performans ölçümünde toplam firma bütçesindeki her depo etkinliğinin maliyetleri çıkartılmalıdır. Bu maliyetler, dışarıdan yapılan depolama işleri tekliflerini değerlendirmek, bütçelendirme yapmak, iyileşmeyi ölçmek konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemde aşağıdakine benzer tablolar kullanılmalıdır.

Depo Performans Tablosu_Akın Saka_DRS

FİNANS AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Finans performans ölçümünde toplam firma bütçesindeki her depo etkinliğinin maliyetleri çıkartılmalıdır. Bu maliyetler, dışarıdan yapılan depolama işleri tekliflerini değerlendirmek, bütçelendirme yapmak, iyileşmeyi ölçmek konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemde aşağıdakine benzer tablolar kullanılmalıdır.

DEPO PERFORMANSI_ÜÇGE DRS

VERİMLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Verimlilik her alanda olduğu gibi depo açısından en temel performans ölçütlerindendir.
Verimliliği tanımlamak için; bir kaynağın ortaya çıkardığı son çıktının bu son çıktıya ulaşmak için gerekli olan girdilere oranıdır diyebiliriz.
Depodaki iş gücü, alan, mal taşıma hizmetleri ve depo yönetim sistemlerinin verimliliği, kullanımı takip edilmelidir. Toplam iş gücü verimliliği, siparişlerin, kalem sayısının ya da depodan dışarı yapılan sevkiyatın ağırlığının, operasyonda harcanan zaman, depo yönetiminde harcanan zaman gibi değişkenlere oranı ile ölçülebilir:

İşçilik verimliliği: sevkiyat miktarı / (depo yönetimi ve operasyolar için harcanan saat × Adam)
Depolama yoğunluğu: envanter kapasitesi / Toplam depo alanı

Bunlara ek olaraktan depoda konumdan ve hacimden yararlanmamada takip edilmelidir

Konum kullanım oranı: depodaki dolu konumların adeti / depo daki tüm konumlar
Hacimsel kullanım oranı: depodaki dolu konumların hacmi / deponun toplam hacmi

KALİTE BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Kalite kriterleri açısından ise toplam dört adet ana depo kalite performansı ölçütü; iki tanesi gelen ürünlerin taşınmasında iki tanesi de giden ürünlerin taşınmasında olmak üzere aşağıdaki gibi hesaplanır:

Yerleştirme doğruluğu: raflara doğru yerleştirilen ürünlerin sayısı / raflara yerleştirilen tüm ürünler
Envanter doğruluğu: tutarlı konum sayısı / içinde ürün olması beklenen tüm konumlar
Toplama doğruluğu: hatasız toplanan sipariş kalemleri / toplanan tüm sipariş kalemleri
Sevkiyat doğruluğu: hatasız sev edilen sipariş kalemleri / sevk edilen tüm siparişler

ÇEVRİM SÜRESİ AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Çevrim süresini herhangi bir sürecin tamamlanması için işin başından sonuna kadar geçen süre olarak ifade edebiliriz.

Depolarda raflama ve sipariş toplama adındaki iki temel süreç için çevrim süresi ile ilgili olarak iki temel performans ölçütü kullanılabilir;

İlk Girişten Stoğa Çevrim Süresi: Bir ürünün faturasının depoya ulaşmasından itibaren o ürünün toplanmaya hazır hale gelmesine kadar geçen süre

Sipariş Çevrim Süresi: Depoya bir siparişin geçilmesinden itibaren (toplama, paketleme işlemlerini takiben) o siparişin sevkiyata hazır hale gelmesine kadar geçen süre.

Tüm bu anlatılanları var olan deponuzda kendiniz uygulayarak depo ihtiyacınızı ve veya deponuz içinde yapmanız gerekenleri belirleyebilirsiniz tüm bunların dışında deponuza bir uzmanı da davet ederek onunda bu süreçleri deponuzun konumu çalışma şekli vb. konjonktürel kriterlerle birlikte değerlendirmesini ve size yol göstermesini de bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgi deposu

Giydirme Cephe Depolara Yatırım Yaparken

Depo Performans Değerlendirme Yöntemleri​

Giydirme raf sistemi raf ihtiyacını karşılayacağı gibi, depo için gerekli olan çatı ve dış cephe ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. 

 

Giydirme Cephe Depo nedir?

Giydirme depo, sadece depo amaçlı bir yapı gereksinimi durumunda, her hangi bir bina yatırımı yapmadan depo raf sistemini tek bir taşıyıcıymış gibi dizayn ederek raf sisteminin üzerine cephe aşık, cephe panel, çatı makas, çatı aşık ve çatı panellerinin montaj edilmesi ile elde edilen raf sistemine denir.

Giydirme raf sistemi raf ihtiyacını karşılayacağı gibi, depo için gerekli olan çatı ve dış cephe ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Böylece binasız raf sistemleri kurmaya olanak sağlamaktadır. 

Giydirme cephe depo raf sistemi inşaat yatırımı yapmayı gerektirmez, bu nedenle bina içine rafları yerleştirme yöntemi ile yapılan depolara göre %18 ile %27 arasında fiyat avantajı sağlamaktadır.

Giydirme raf sisteminde raf ayakları birer kolon görevi görmektedir dolayısı ile bu sistem bina için gerekli olan kolonlar ve kirişlerden doğan alan kayıplarının önüne geçer, aynı zamanda depo rafları istenilen yükseklikte yapılabildiği için giydirme cephe depo raf sistemi, kullanılacak alandan üç boyutlu olarak maksimum faydayı sağlayarak yer kaybını önlemektedir. Günümüzde 40 metre yüksekliğe ulaşan cephe giydirme depo raf sistemi yapılabilmektedir.

Giydirme raf sistemi depolar genelde yüklenici firmalarca anahtar teslim olarak planlanmaktadır. Ayrıca bu sistem demonte yapıda olduğundan deponun başka bir yere taşınması yada olduğu yerde genişlemesi/daralması gibi durumlarda da diğer bina türlerine göre oldukça avantajlıdır.

Giydirme cephe depo raf sistemi her türdeki ürün gurubunu, herhangi bir depolama yöntemine uygun olarak istiflenmesine ve istenen şartlarda saklanmasına imkan vermektedir. Bunları standartlara göre sınıflandırırsak

GİYDİRME + AS/RS (SINIF100-200)
Manuel istifleyicilerin erişme mesafesinin yetmediği durumlarda, Tam otomasyon istenen projelerde kullanılır.
Özellikle palet hızlarının yüksek olduğu depolarda 15m ve üzerinde yükseklik kullanıldığında efektif olan ve giydirme cephe depolar ile çok yoğun kullanılan bir sistemdir çünkü böyle bir sistemin bitmiş kapalı bir bina içerisinde gerçekleştirilmesi oldukça sınırlayıcı ve zordur.

GİYDİRME + VNA (SINIF300A-300B)
Manüel dar koridor istifleme makineleri kullanıldığında uygulanır.
Yükseklik olarak manuel makina kullanarak çıkılabilecek en üst ölçü olan makas altı 16,50 m ‘ye kadar çıkılabilir ancak alan kullanım verimliliği palet başı yatırım bedeli olarak bakıldığında ekonomik bir sistemdir; Yaklaşık maliyetleri: 80-100 $/palet civarında
Alan kullanım oranları ise: 3-3,5 palet/m2 dir.

GİYDİRME + FORKLİFT (SINIF400)
En ekonomik giydirme raf sistemi olan bu tip depolarda alan kullanım verimliliği çok düşüktür.
Genellikle soğuk ve donuk depolarda tercih edilir.
Depoyu işletmeye alma süresi çok kısadır; yaklaşık:30-60 gün arası.
Palet başı yatırım maliyeti yüksek bir raf sistemidir; yaklaşık maliyetler :90-110$/palet’ tir.
Alan kullanım oranı ise :1,5 palet/m2

GİYDİRME + MEKİK
Fem standartlarına göre ayrı bir raf sınıfı olmasa da tüm yukarıda saydığımız sınıflarda manuel istifleyici veya stacker crane makinaları ile palet giriş çıkış hızlarına bağlı olarak beraber kullanılabilen bir istifleme yöntemidir.
Palet giriş çıkış hızına ve yatırım bütçesine göre manuel veya otomatik çalışma seçeneği seçilebilir.
Soğuk/donuk depo yatırımlarında oldukça efektif bir tercihdir.

Giydirme Cephe Depo Blog | ÜÇGE DRS
Giydirme depo sistemi

Yatırımınızı beklettiniz Giydirme cephe depoları incelediniz ama hala karar veremediniz.
O zaman aşağıdaki özet avantaj listesini tekrar gözden geçirmenizi öneririm.
Giydirme cephe depo raf sistemi yaparak;

 • Minimum alanda maksimum depolama
 • Daha ekonomik bir yatırım
 • Daha hızlı yapı(depo) inşa süresi
 • Daha kısa sürede depo devreye alma
 • Modüler bir sistem olduğundan, ek ihtiyaç durumunda aynı şekilde sistemin uzatılabilmesi.
 • Aynı alanda sistemin büyümesi ile mevcut istifleme araçlarının daha verimli kullanımı.

Palet 80x120x230 ölçülerinde standart kabul edildiğinde bu sistemde;

 1. Forklift kullanılan sistemde :1,5 palet/m2
 2. Reach truck kullanılan sistemde : 2,5 palet/m2
 3. Vna kullanılan sistemde :3,5 palet/m2
 4. Vna+mekik kullanılan sistemde :4,5 palet/m2
 5. As/rs kullanılan sistemde :4,5 + palet/m2

Stoklama yapmak mümkündür.

Betonarme binalara göre çok daha ekonomik olan çelik binalarla bile kıyaslandığında malzeme kullanım oranları aşağıda gözüktüğü gibi oldukça avantajlıdır;

Çelik bina temel elemanların yaklaşık kullanım miktarları,

 • Kolon+çapraz :35-40 kg/m2
 • Cephe aşık :12-15 kg/m2
 • Makas+ aşık :20-25 kg/m2
 • Genel ortalama :60-65 kg/m2

Giydirme raf sistemi yapıldığında kullanım miktarları,

 • Kolon sistem :tamamı tasarruf
 • Cephe aşık :%10-20 tasarruf
 • Makas+aşık :%10-20 tasarruf
 • Genel ortalama :%30-40 tasarruf sağlanmaktadır.

Artık doğru kararı verecek bilginiz olduğunu düşünüyorum.


Bu aşamadan sonra yapacağınız tek şey projenizi üstlenecek doğru güce karar verip güvenip görkemli binanızın yükselişini izlemek.

DİĞER BLOG YAZILARI
Bilgi deposu

Otomatik İstifleme ve Erişim Sistemleri

Depo Performans Değerlendirme Yöntemleri​

 

Otomatik, istifleme ve erişim sistemleri bir yükü (palet, sepet ya da koli) önceden tanımlı adreslere istifleyen ve istendiğinde de doğru ürünü hatasız ve en kısa zamanda getirebilen robotik sistemlerdir.

 

Lojistik Sektöründe Depolama Kavramı

Lojistiğin olmazsa olmazlarından olan depo kavramı, geçmişten buyana içine malların konulup uzun süre bekleyeceği yer anlamında kullanılmakta ve anlaşılmaktaydı. Oysa günümüzde lojistikte temel amaç mal hareketinin kesintiye uğramadan, hammaddeden üretime ve üretilen ürünlerin de en hızlı ve ekonomik şekilde tüketime ulaştırılmasıdır.

Bu nedenden dolayı günümüzde depo terimi yerine;

Birbirinden farklı çıkış noktalarından gelen ürünlerin kısa süre için stoklandığı yerler için Konsolidasyon merkezi,

Sevk yerlerine göre ürünlerin yeniden elleçlenip, taşınacağı adreslere göre tasnif edildiği yerler için ise Dağıtım merkezi gibi tanımlamalara geçilmiştir.

Her iki hizmetin verildiği hacimlere de ‘lojistik merkez’ adı verilir.

Lojistik merkezlerde temel amaçlardan biri kullanılan hacmin maksimizasyonudur. Artan arazi maliyetleri, yüksekliği kullanan depolar yapmaya mecbur kılmaktadır. Ve bu yüksek hacimlerde maksimum ürün stoklayarak, depolama maliyetlerini birim ürün başına mümkün olan minimum değerlere çekmek amaçlanır. 

Hacmin arttırılması dışında içeride kullanılan ekipmanların daha uzun süre ve yüksek verimle kullanılması da maliyeti düşüren bir unsurdur. Benzer şekilde içeride çalışan insan gücünün sayısının azaltılması, birim zamanda elleçlenen malzeme miktarının da arttırılması anlamına gelir buda birim maliyet üzerinde etkilidir. 

Tüm bunların sağlanması ancak raf yüksekliğinin arttırılması ile sağlanabilmektedir.

Yüksek rafa olan ihtiyaç forkliftler yerine reach truck, reachtrucklar yerine tarret truckları kullanıma sokmuştur. Ancak bu uygulamalarla da maksimum 15-16 mt yüksekliğe ulaşılabilmektedir. Ve zaman zaman bu yüksekliklerde yetersiz kalabilmektedir. Lojistikte verimliliği arttıracak olan yüksek tavanlı depolarda diğer bir konu da raf aralarındaki forklift geçiş mesafesinin azaltılmasıdır. Bu sayede birim hacime daha fazla ürün konabilmektedir.

Son otuz yıl içinde maksimum verimliliği yakalamak amacıyla kullanımı yaygınlaşan bir diğer sistem de daha dar raf aralıklarında çalışan ve içinde insanın bulunmadığı otomatik depolama sistemleridir. 25-40 mt yükseklikte inşa edilmiş hacimlerde çalışan bu robot elleçleme sistemleri, alanı değerli olup stoklama için alan kaybetmek istemeyen seri, yüksek hızda çalışma zorunluluğu olan ve Ürün çeşitliliği fazla olan depolarda oldukça verimli çalışmaktadır. Bu sistemler depoyu kontrol eden MFC ve en ustte sistemin tamamını yönlendiren WMS yazılımlarının kontrolünde insan müdahalesi olmadan otomatik olarak çalışmaktadır.

Tam otomatik depolama sistemi adını verdiğimiz bu sistemlerde kapıdan indirilen yükler konveyörler ve asansörler ile deponun kapısına bırakılır ve robot elleçleyici paletin bırakıldığı yerden mesajı alır, üzerindeki barkodu okur ve uygun adrese kadar taşır. Hareketi normal insanın kullanabileceğinden daha hızlı, insan gücü istemeyen, hata yapmayan, güvenilirliği yüksek ve arıza olasılığı düşük bir sistemdir.

Tam otomatik depolarda raf araları çok dar olduğu için bu tarz birimler genellikle giydirme depo şeklinde inşa edilirler. Sağlam bir zemin üzerine rafların monte edilmesi ve bu rafların üzerine çatının konulması ile inşaat devam eder. Son olarak da yan ve ön duvarlar bu raf konstrüksiyonu üzerine monte edilir. Rampa ve kapılar yerleştirilir. Böylece kapalı hacim yaratılmış olur. İnşaata hız getiren ve hacmin maksimum kullanımını sağlayan bir sistemdir. Yatırımın geri dönüşü konvansiyonel sistemlere göre daha kısadır.

Tam otomatik depolar palet girip Palet çıkan sistemlerde uygulanabildiği gibi Koli vb. Depolama içinde uygundur ve hatta gerektiğinde Palet girip Koli çıkışı sağlayan sistemlerde uyarlanabilir.

 

Multipal otomatik depolama sistemi

Otomatik depo uygulamalarının sağladığı başlıca avantajlar:

 

 1. Depolama alanlarının azalması: Daha az koridor boşluğuna ihtiyaç duyularak daha yüksek raflarda depolamaya imkan sağlayan bu sistem sayesinde, birim alanda depolanan ürün miktarı geleneksel depolama yöntemlerine göre yaklaşık 2,5 kat artmaktadır.
 1. Maliyetlerinin azalması: Bu sistemle birlikte istifleme ve raftan indirme operasyonları tamamen otomatik yapıldığı için, geleneksel depolarda kullanılan istifleme ekipmanı operatörlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Ekipman ve operatör sayısının azalmasıyla birlikte iş kazaları riskleri de doğal olarak azalmaktadır.
 1. Yükleme boşaltma operasyon sürelerinin azalması: Geleneksel sistemlerde kullanılan ekipmanların performanslarına kıyasla ürünlerin rafa yerleştirilmesi ya da raftan indirilmesi için ihtiyaç duyulan süreler bu sistemle yaklaşık %80 oranında azalmaktadır.
 1. Hata risklerinin sıfıra indirgenmesi: Sistem kurgusu yapıldıktan sonra, operasyon insan iradesinden doğabilecek risk ve hatalardan tamamen arındırılmaktadır ve bu sayede hem envanter doğruluğu hem de sipariş hazırlama doğruluk oranları %100 seviyelerine ulaşmaktadır.
 1. Adres optimizasyonu: Sistem boş zamanlarda, tanımlanan algoritmalara bağlı kalarak ürünlerin daha hızlı toplanabilmesi için, kendi içerisinde adres değişiklikleriyle çok hareket gören ürünleri çıkışa yakın adreslere getirmektedir.
Otomatik Paletli Depo Raf Sistemi
ÜÇGE DEPO RAF SİSTEMLERİ
BURSA GENEL MERKEZ

Işıktepe OSB Mahallesi
Kahverengi Cad. No:16
 Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE


[email protected]
+90 (224) 280 00 00 pbx

İSTANBUL BÖLGE MD.

İçerenköy Mahallesi
Karaman Çiftlik Yolu Cad.
No:47 Kar Plaza 10. Kat
Ataşehir İSTANBUL - TÜRKİYE
[email protected]
+90 (216) 575 44 77  pbx

ALMANYA MERKEZ

WORLD Warenhandels
GmbH
Donatusstrasse 127-129
50259 Pulheim GERMANY
ÜÇGE DRS
©2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Erol Yazılım
menu-circlecross-circle