sırt-sırta-depolama-sistemi-öneçikan

Depo Performansı İncelemesi: Kapasiteniz Yeterli mi?

DEPONUZ SİZE YETİYOR MU?

Deponuzu planlarken ihtiyaçlarınızı doğru belirlemeniz performans değerlendirmenizi etkiler. 

Depo Performans Değerlendirme Yöntemleri

Deponuzu planlarken ihtiyaçlarınızı doğru belirlemeniz ya da kullana geldiğiniz deponuzun size gerçekten yetip yetmediğini görebilmeniz için herhangi bir sistemde de olduğu gibi sisteminizin yani bu durumda deponuzun performansını ölçümlendirebilmeniz gerekmektedir. Depolarda performans ölçümü idealde bir DYS (depo yönetim sistemi) tarafından takip edilmelidir, ancak DYS nin hangi ölçümleri yapacağına neyin önceliğine bakacağına karar vermesi için sizin ona değerleri doğru olarak tanıtmanız gerekmektedir.
Depolarda performans değerlendirmenin birkaç farklı tandans ta farklı yöntemleri vardır.

KLASİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Depolamada performans ölçümleri farklı şekillerde yapılmaktadır. En sık kullanılan, geleneksel ölçütler maliyet ve verimlilik ile ilgilidir. Depolama ve dağıtım fonksiyonları için, en üst seviyedeki performans ölçütleri aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Operasyon maliyetinin satışlara oranı:  depolama, dağıtım maliyetleri / satışlar

Operasyon verimliliği: hareket gören ürün / (kişi sayısı × saat)

 

FİNANS AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Finans performans ölçümünde toplam firma bütçesindeki her depo etkinliğinin maliyetleri çıkartılmalıdır. Bu maliyetler, dışarıdan yapılan depolama işleri tekliflerini değerlendirmek, bütçelendirme yapmak, iyileşmeyi ölçmek konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemde aşağıdakine benzer tablolar kullanılmalıdır.

VERİMLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Verimlilik her alanda olduğu gibi depo açısından en temel performans ölçütlerindendir.
Verimliliği tanımlamak için; bir kaynağın ortaya çıkardığı son çıktının bu son çıktıya ulaşmak için gerekli olan girdilere oranıdır diyebiliriz.
Depodaki iş gücü, alan, mal taşıma hizmetleri ve depo yönetim sistemlerinin verimliliği, kullanımı takip edilmelidir. Toplam iş gücü verimliliği, siparişlerin, kalem sayısının ya da depodan dışarı yapılan sevkiyatın ağırlığının, operasyonda harcanan zaman, depo yönetiminde harcanan zaman gibi değişkenlere oranı ile ölçülebilir:

İşçilik verimliliği: sevkiyat miktarı / (depo yönetimi ve operasyolar için harcanan saat × Adam)
Depolama yoğunluğu: envanter kapasitesi / Toplam depo alanı

Bunlara ek olaraktan depoda konumdan ve hacimden yararlanmamada takip edilmelidir

Konum kullanım oranı: depodaki dolu konumların adeti / depo daki tüm konumlar
Hacimsel kullanım oranı: depodaki dolu konumların hacmi / deponun toplam hacmi

KALİTE BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Kalite kriterleri açısından ise toplam dört adet ana depo kalite performansı ölçütü; iki tanesi gelen ürünlerin taşınmasında iki tanesi de giden ürünlerin taşınmasında olmak üzere aşağıdaki gibi hesaplanır:

Yerleştirme doğruluğu: raflara doğru yerleştirilen ürünlerin sayısı / raflara yerleştirilen tüm ürünler
Envanter doğruluğu: tutarlı konum sayısı / içinde ürün olması beklenen tüm konumlar
Toplama doğruluğu: hatasız toplanan sipariş kalemleri / toplanan tüm sipariş kalemleri
Sevkiyat doğruluğu: hatasız sev edilen sipariş kalemleri / sevk edilen tüm siparişler

ÇEVRİM SÜRESİ AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Çevrim süresini herhangi bir sürecin tamamlanması için işin başından sonuna kadar geçen süre olarak ifade edebiliriz.

Depolarda raflama ve sipariş toplama adındaki iki temel süreç için çevrim süresi ile ilgili olarak iki temel performans ölçütü kullanılabilir;

İlk Girişten Stoğa Çevrim Süresi: Bir ürünün faturasının depoya ulaşmasından itibaren o ürünün toplanmaya hazır hale gelmesine kadar geçen süre

Sipariş Çevrim Süresi: Depoya bir siparişin geçilmesinden itibaren (toplama, paketleme işlemlerini takiben) o siparişin sevkiyata hazır hale gelmesine kadar geçen süre.

Tüm bu anlatılanları var olan deponuzda kendiniz uygulayarak depo ihtiyacınızı ve veya deponuz içinde yapmanız gerekenleri belirleyebilirsiniz tüm bunların dışında deponuza bir uzmanı da davet ederek onunda bu süreçleri deponuzun konumu çalışma şekli vb. konjonktürel kriterlerle birlikte değerlendirmesini ve size yol göstermesini de bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.